دیدار سردبیران و دبیران اقتصادی خبرگزاری ها با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 96/04/31       عکاس : ابراهیم مختاری

دیدار سردبیران و دبیران اقتصادی خبرگزاری ها با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو


ماکو

نظرات بینندگان