بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی خبرگزاری ها از منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 96/04/31       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی خبرگزاری ها از منطقه آزاد ماکو


ماکو

نظرات بینندگان