نشست هم انديشي در نحوه رسيدگي به دعاوي كارگري در مناطق ويژه اقتصادي

تاریخ :‌ 96/04/25       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم انديشي و دستيابي به شيوه واحد در نحوه رسيدگي به دعاوي و اختلافات كارگري و كارفرمايي در مناطق ويژه اقتصادي كشور


مناطق ویژه

نظرات بینندگان