دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با رییس و کارکنان اداره تامین اجتماعی

تاریخ :‌ 96/04/20       عکاس : اصغر بشارتی

دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با رییس و کارکنان اداره تامین اجتماعی


قشم

نظرات بینندگان