بازدید معاون اول رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 96/04/10       عکاس : رامین مقدّم

بازدید معاون اول رییس جمهور از منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان