بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 96/04/10       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار


ترکان

نظرات بینندگان