حضور اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در راهپیمایی روز قدس

تاریخ :‌ 96/04/03       عکاس :

حضور اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در راهپیمایی روز قدس


ترکان

نظرات بینندگان