نشست مدیران و مسئولان فرهنگی اجتماعی مناطق آزاد و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

تاریخ :‌ 96/03/18       عکاس :

نشست مدیران فرهنگی اجتماعی مناطق آزاد و وزارت آموزش و پرورش در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد


زمانه

نظرات بینندگان