بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار 1

تاریخ :‌ 96/02/30       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار 1


چابهار

نظرات بینندگان