دیدار هیات بوسنی با مهندس ترکان

تاریخ :‌ 96/02/13       عکاس : ابراهیم مختاری

دیدار هیات بوسنی با مهندس ترکان


ترکان

نظرات بینندگان