برگزاری مانور آتشنشانی و امداد و نجات در جزیره کیش

تاریخ :‌ 96/02/09       عکاس : ابراهیم مختاری

برگزاری مانور آتشنشانی و امداد و نجات در جزیره کیش


کیش

نظرات بینندگان