بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 96/02/09       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید اکبر ترکان از منطقه آزاد کیش


ترکان

نظرات بینندگان