بازدید اکبرترکان به همراه مهدی کرباسیان مدیر عامل ایمیدرو از منطقه ویژه اقتصادی لامرد

تاریخ :‌ 96/01/24       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید اکبرترکان به همراه مهدی کرباسیان مدیر عامل ایمیدرو از منطقه ویژه اقتصادی لامرد


ترکان

نظرات بینندگان