دیدار ترکان با فرستاده ویژه نخست وزیر بریتانیا

تاریخ :‌ 96/01/21       عکاس : ابراهیم مختاری

دیدار ترکان با فرستاده ویژه نخست وزیر بریتانیا


ترکان

نظرات بینندگان