بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 96/01/15       عکاس : مختار سلمانی

بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ماکو


ماکو

نظرات بینندگان