دکتر روحانی در جلسه سالانه مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 96/01/14       عکاس : کانال مناطق آزاد

دکتر روحانی در جلسه سالانه مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی


ترکان

نظرات بینندگان