بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 96/01/14       عکاس : ابراهیم شبانی

بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ارس


ترکان

نظرات بینندگان