نشست خبری مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ :‌ 95/12/24       عکاس :

نشست خبری مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام


فرودگاه پیام

نظرات بینندگان