اختتامیه جایزه بزرگ اختراعات

تاریخ :‌ 95/12/02       عکاس : حمید زارعی

اختتامیه جایزه بزرگ اختراعات با حضور مشاور رییس جمهور برگزارشد


حمید زارعی

نظرات بینندگان