حضور معاون اول رئیس‌جمهور در منطقه آزاد اروند‎

تاریخ :‌ 95/11/23       عکاس : حسین عبدالله اصلنظرات بینندگان