افتتاح پروژه های فرهنگی، آموزشی و عمران روستایی در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/11/23       عکاس : رامین مقد،منظرات بینندگان