سفر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به نمایندگی از ریاست محترم جمهور به شهرستان علی آباد کتول

آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

نشست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به همراه مدیران عامل مناطق آزاد

بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

ارزش افزوده ارس انزلی انزلی بانک ترکان ترکان جزیره کیش چابهار چابهار دبیرخانه شورایعالی فرهنگی قشم کیش ماکو مناطق آزاد نمایشگاهدر حال بارگزاری موارد بیشتر ...