بازدید مرتضی بانک از منطقه آزاد اروند

نشست هم اندیشی وزیر اقتصاد و مشاور رييس جمهور با معاونين دبيرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد کشور

آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

نشست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به همراه مدیران عامل مناطق آزاد

بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

ارزش افزوده ارس اروند انزلی انزلی بانک ترکان ترکان جزیره کیش چابهار چابهار دبیرخانه روابط عمومی شورایعالی فرهنگی قشم کیش ماکو مرتضی بانک مناطق آزاد نمایشگاهدر حال بارگزاری موارد بیشتر ...